Tietoa meistä

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin nimi

Verkkoaidat.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä

Verkkoaidat.fi (2583675-2)

Yhteyshenkilö

Verkkoaidat.fi asiakaspalvelu, posti@verkkoaidat.fi

Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Verkkoaidat.fi verkkokaupan asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, tilausten käsittelyyn ja arkistointiin. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Aitaverkot.fi toiminnan kehittämiseen, markkinointiin ja tiedottamiseen, jollei asiakas ole kieltänyt suoramarkkinointia ja tiedottamista. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot: käyttäjätunnus ja salasana, käyttäjän ilmoittamat etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä mahdollisen yrityksen ja tilaustiedot. Rekisterin tietolähteet

Rekisteri muodostuu henkilön antamien tietojen pohjalta, joko ostotapahtuman tai Aitaverkot.fi verkkosivuilla käynnin yhteydessä.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, eikä se ole julkisesti nähtävillä. Rekisterin käyttöoikeus kuuluu ainoastaan Aitaverkot.fi henkilöstölle ja kaikki hnekilötiedot säilyvät luottamuksellisina.

Tietojen luovutus

Käyttäjätietoja ei luovuteta ulkopuoliselle taholle, ellei kyseessä ole lakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille tai asiakkaalle itselleen voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. 

Tarkastusoikeus

Rekisteröityneellä on oikeus saada tarkistaa itseään koskevat tiedot. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti allekirjoitetulla kirjeellä yllämainitulle rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisteritietojen korjaaminen

Jokaisella rekisteröityneellä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot